Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-23
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Багануур [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-28
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-28
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Өлгий [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Улаангом [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-22
-17
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-23
-18
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-24
-18
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-20
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-27
-21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Улиастай [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-14
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-27
-14
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-32
-18
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-31
-19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-31
-21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-34
-22
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-33
-22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Ховд [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-23
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Алтай [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-18
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Баянхонгор [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-16
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Мөрөн [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-24
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Хатгал [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-28
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Цэцэрлэг [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-14
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Арвайхээр [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-13
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-16
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Хархорин [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-4
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-16
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-18
-10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-9
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Булган [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-22
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Сүхбаатар [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-19
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Зуунмод [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Дархан [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-21
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Эрдэнэт [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-16
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Чойр [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Өндөрхаан [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-22
-11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-25
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-24
-14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Чойбалсан [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Баруун-Урт [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-20
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Мандалговь [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-15
-7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-18
-9
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Даланзадгад [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-14
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Ханбогд [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-12
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-10
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-13
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Сайншанд [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-6
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-15
-7
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-17
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
Замын-Үүд [ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-16 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-13
-4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-17 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-17
-6
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]
 
[ 2019/12-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-13]