Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
6
18
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
10
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
5
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Багануур [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
2
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
0
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
6
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Өлгий [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
3
16
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
4
11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
0
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Улаангом [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
5
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Улиастай [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
0
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-7
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Тосонцэнгэл [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
2
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-6
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Ховд [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
5
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Алтай [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
17
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
13
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
-1
5
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Баянхонгор [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
5
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
0
9
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Мөрөн [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
11
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
1
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Хатгал [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
0
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
0
8
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-3
6
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Цэцэрлэг [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
0
8
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Арвайхээр [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
4
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
3
9
12м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-3
6
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Хархорин [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
4
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
2
9
12м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-2
7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Булган [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
1
12
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
7
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Сүхбаатар [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
5
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
4
11
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
1
8
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Зуунмод [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
5
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
2
10
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
-4
4
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Дархан [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
6
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
4
9
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
9
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Эрдэнэт [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
6
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
2
9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Чойр [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
11
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
9
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Өндөрхаан [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
4
14
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
8
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Чойбалсан [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
6
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
3
11
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Баруун-Урт [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
6
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
10
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Мандалговь [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
3
11
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
9
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Даланзадгад [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
4
11
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Ханбогд [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
10
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
9
15
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Сайншанд [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
6
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
7
18
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
13
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
Замын-Үүд [ 2018/9/24 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/26 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
7
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/27 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
8
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]
 
[ 2018/9/28 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/9/23]