Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
12
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
5
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Багануур [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бороо
9
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
9
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
4
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Өлгий [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
18
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
5
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Улаангом [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
11
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Улиастай [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
19
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Тосонцэнгэл [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
6
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
7
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
3
17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Ховд [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Алтай [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
19
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
19
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Баянхонгор [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүл багасна
9
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Мөрөн [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
6
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Хатгал [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
6
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
2
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Цэцэрлэг [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
10
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүл багасна
7
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Арвайхээр [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
16
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Хархорин [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
17
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Булган [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
9
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
7
19
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
4
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Сүхбаатар [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Зуунмод [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
11
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
10
15
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
5
15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Дархан [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Эрдэнэт [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
8
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Чойр [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
13
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
8
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Өндөрхаан [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүл багасна
7
17
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Чойбалсан [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
19
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Баруун-Урт [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
9
19
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Мандалговь [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
13
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
23
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
20
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Даланзадгад [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
16
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Ханбогд [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
29
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
16
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
17
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Сайншанд [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүл багасна
12
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]
 
Замын-Үүд [ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
[ 8-26/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүл багасна
13
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-26/2019-]