Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Цэлмэг
-22
-14
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Багануур [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-31
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-31
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-27
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-25
-16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Цэлмэг
-33
-18
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Өлгий [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-16
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-10
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-9
2м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Улаангом [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-32
-21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-33
-22
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-32
-18
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-32
-20
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-34
-24
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Улиастай [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-28
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-30
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Тосонцэнгэл [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-19
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-14
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-24
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-33
-21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-36
-24
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Ховд [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-11
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-24
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-28
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-14
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Алтай [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-4
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-5
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-10
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-11
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Баянхонгор [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-8
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Мөрөн [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-6
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-22
-10
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-8
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Хатгал [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-23
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-26
-14
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-12
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Цэцэрлэг [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-2
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-1
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Арвайхээр [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-1
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-12
0
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Хархорин [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-6
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-4
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-3
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Булган [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-22
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-24
-11
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Сүхбаатар [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-24
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Зуунмод [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-18
-14
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Дархан [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-22
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-25
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-17
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Эрдэнэт [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-15
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-10
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Чойр [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Өндөрхаан [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-28
-10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-26
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-24
-12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Чойбалсан [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-9
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-18
-13
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Баруун-Урт [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-17
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Мандалговь [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-15
-2
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-15
-7
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Даланзадгад [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-10
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-11
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Ханбогд [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-9
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-11
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Сайншанд [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-14
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-14
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
Замын-Үүд [ 2023/02-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-2
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-14
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
0
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]
 
[ 2023/02-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-14
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/02-07]