Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
21
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
15
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүлэрхэг
2
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
13
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Хур тунадас
5
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Багануур [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
21
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
18
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүлэрхэг
2
12
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Хур тунадас
3
10
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Өлгий [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Цас
1
5
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй хур тунадас
-7
6
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй хур тунадас
-7
5
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
5
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-9
3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Улаангом [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Цас
-4
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-5
7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй хур тунадас
-4
7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
-4
6
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Улиастай [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
1
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Хур тунадас
0
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
0
4
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-6
5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
1
12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Хур тунадас
-3
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй хур тунадас
-4
6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-3
5
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-5
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Ховд [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
4
8
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-4
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Алтай [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
14
13м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-1
10
11м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
13м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-1
2
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-7
1
13м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Баянхонгор [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
17
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
19
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
2
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
0
10
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Мөрөн [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-1
10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-3
7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-5
6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-4
6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-1
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Хатгал [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Цас
-5
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-9
-3
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-10
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-8
2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-4
8
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Цэцэрлэг [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
18
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-4
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-5
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй цас
-1
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Арвайхээр [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
18
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
8
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
0
7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй цас
2
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Хархорин [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
20
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-4
4
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-3
12
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй цас
3
15
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Булган [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-7
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-6
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Хур тунадас
-1
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Сүхбаатар [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
8
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-4
6
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-4
10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
3
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Зуунмод [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
19
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
17
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Хур тунадас
2
10
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
1
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Дархан [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
11
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-3
10
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
4
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Эрдэнэт [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-6
4
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-3
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
1
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Чойр [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
23
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
2
12
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Өндөрхаан [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
26
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
4
19
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
10
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
-1
17
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Чойбалсан [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Баруун-Урт [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
7
26
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
11м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
18
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Мандалговь [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
24
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
15м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
3
17
12м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Даланзадгад [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
17
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
7
17
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй цас
6
18
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Ханбогд [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
22
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
7
20
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
9
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Сайншанд [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
11
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
10м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
18
13м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
6
17
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
Замын-Үүд [ 2021/04-21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
26
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-24 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]
 
[ 2021/04-25 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
6
19
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/04-20]