Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
22
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
2
14
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
3
17
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Багануур [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
24
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
0
14
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-2
17
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Өлгий [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
7
17
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
3
15
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
17
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Улаангом [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
6
18
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
5
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
25
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Улиастай [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бороо шиврэнэ
4
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
1
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн бороо
4
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
0
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Ховд [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
6
15
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
11
25
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Алтай [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
18
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
13
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бороо шиврэнэ
2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
3
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
20
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Баянхонгор [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
5
21
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн бороо
4
16
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Мөрөн [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн бороо
6
14
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
3
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Хатгал [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
17
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бороо шиврэнэ
-1
9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-5
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Цэцэрлэг [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
6
17
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
1
14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Арвайхээр [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
9
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бороо шиврэнэ
2
15
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Хархорин [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
7
18
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүлшинэ
2
15
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
24
9м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Булган [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
2
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Сүхбаатар [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
6
13
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
22
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Зуунмод [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
21
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
3
13
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
3
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Дархан [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
8
15
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Эрдэнэт [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
5
12
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Чойр [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
7
17
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Өндөрхаан [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
0
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
5
18
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
19
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Чойбалсан [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
7
17
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
4
16
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Баруун-Урт [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
5
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
9
18
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Мандалговь [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
6
17
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Даланзадгад [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
9
20
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
8
22
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Ханбогд [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
23
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Сайншанд [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
24
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
29
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
Замын-Үүд [ 2019/5/27 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]
 
[ 2019/5/31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/26]