Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Багануур [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
18
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
24
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Өлгий [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Улаангом [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Улиастай [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Ховд [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Алтай [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
19
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Баянхонгор [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Мөрөн [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Хатгал [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Цэцэрлэг [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Арвайхээр [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Хархорин [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Булган [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Сүхбаатар [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
10
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Зуунмод [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Дархан [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Эрдэнэт [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Чойр [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Өндөрхаан [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
12
22
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
12
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
11
24
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
24
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Чойбалсан [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
16
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
13
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
11
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Баруун-Урт [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
15
25
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
14
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
12
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Мандалговь [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Даланзадгад [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Ханбогд [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
15
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Сайншанд [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
16
24
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
Замын-Үүд [ 2020/07-17 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
18
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
17
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]
 
[ 2020/07-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-16]