Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
21
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
18
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Багануур [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
21
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
20
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
21
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
24
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
7
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Өлгий [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
30
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
12
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Улаангом [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
32
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
32
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
15
32
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
15
31
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Улиастай [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Багавтар үүлтэй
10
27
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Тосонцэнгэл [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
8
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Ховд [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
13
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
15
31
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
14
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Алтай [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
24
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Баянхонгор [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
24
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
10
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
27
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Мөрөн [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
10
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
10
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
14
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Хатгал [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бороо
4
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
19
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Цэцэрлэг [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
9
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн аадар
9
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
11
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Арвайхээр [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Хархорин [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн аадар
11
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Булган [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
8
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн аадар
9
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Сүхбаатар [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн аадар
12
26
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Зуунмод [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
8
20
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
7
17
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
5
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
11
24
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Дархан [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн аадар
12
27
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
11
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
29
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
15
30
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Эрдэнэт [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
10
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Чойр [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
9
25
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
19
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Өндөрхаан [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
9
25
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
10
20
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
25
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Чойбалсан [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн аадар
10
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
17
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
7
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
14
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Баруун-Урт [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
8
25
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
17
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
14
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Мандалговь [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
11
21
11м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
22
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
26
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
13
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Даланзадгад [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
14
26
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
16
29
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Ханбогд [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
14
27
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
26
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
18
32
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Сайншанд [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
29
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
15
24
11м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
25
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
27
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
17
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
Замын-Үүд [ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
13
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-09 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]
 
[ 2023/06-10 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
15
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-05]