Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
15
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
19
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
19
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Багануур [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
12
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
13
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
23
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Өлгий [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Бороо шиврэнэ
13
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
14
20
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Улаангом [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
17
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
18
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
14
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Улиастай [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
11
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
15
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
11
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Тосонцэнгэл [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Ховд [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
31
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Алтай [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
15
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
18
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
18
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Баянхонгор [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
14
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
24
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Мөрөн [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
10
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Хатгал [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
8
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
10
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
5
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Цэцэрлэг [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
12
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Арвайхээр [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
13
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
27
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
17
23
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Хархорин [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
16
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
16
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Булган [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
14
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
17
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
13
22
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Сүхбаатар [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
18
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
19
30
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
16
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Зуунмод [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Түр зуурын бороо
14
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
14
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
16
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
17
22
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Дархан [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
16
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
17
30
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
18
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
20
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
17
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Эрдэнэт [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
12
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
15
31
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
16
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
14
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Чойр [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
17
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
16
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо
18
28
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Өндөрхаан [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
14
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
13
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
14
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
16
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
19
29
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Чойбалсан [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
17
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
34
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
21
33
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Баруун-Урт [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
15
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
16
22
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
15
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
19
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Мандалговь [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
17
28
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
16
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
18
32
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
17
30
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Даланзадгад [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Түр зуурын бороо
18
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
19
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
19
32
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
20
30
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Ханбогд [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
22
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
18
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
19
33
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
22
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Сайншанд [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
19
27
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо Үүлшинэ
17
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
17
31
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
19
34
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
20
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
Замын-Үүд [ 2018/7/23 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
21
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
18
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
17
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
19
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]
 
[ 2018/7/27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/7/22]