Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
27
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Багануур [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
26
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Өлгий [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
22
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
23
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Улаангом [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Улиастай [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Тосонцэнгэл [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
5
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
4
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
25
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Ховд [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Алтай [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
6
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
21
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Баянхонгор [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
8
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Мөрөн [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
8
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
27
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Хатгал [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
3
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
2
21
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Цэцэрлэг [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
19
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Арвайхээр [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Хархорин [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Булган [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
6
25
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Сүхбаатар [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
9
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Зуунмод [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
9
24
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
24
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Дархан [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
30
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
32
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
28
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Эрдэнэт [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
9
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
27
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
24
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Чойр [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Өндөрхаан [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
25
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
28
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
29
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Чойбалсан [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Баруун-Урт [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Мандалговь [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Даланзадгад [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Ханбогд [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
30
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Сайншанд [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
31
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
29
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
Замын-Үүд [ 2022/05-18 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-19 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-20 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-21 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
31
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]
 
[ 2022/05-22 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/05-17]