Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
1
4
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
5
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Багануур [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
-3
4
7м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
3
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Өлгий [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
13
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-1
4
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
6
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Цас
-9
-2
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Улаангом [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-6
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Цас
-8
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Улиастай [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-4
9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-7
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-4
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Тосонцэнгэл [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-6
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-8
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-7
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Ховд [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
17
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
11
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-5
10
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Цас
-4
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Алтай [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
10
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
0
8
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-8
0
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
3
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Баянхонгор [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-4
4
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Мөрөн [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-6
13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-5
4
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Хатгал [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-8
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-10
0
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Цас
-8
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Цэцэрлэг [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй хур тунадас
-2
3
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
6
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Арвайхээр [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
4
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Хархорин [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
15
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-1
4
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
9
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
8
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Булган [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-4
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
3
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-9
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Сүхбаатар [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-2
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
0
4
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Зуунмод [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
0
3
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Дархан [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
1
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
1
3
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
7
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Эрдэнэт [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-1
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
4
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-6
6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Чойр [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
1
10
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-5
7
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Өндөрхаан [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-5
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-5
6
11м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Чойбалсан [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй хур тунадас
-1
3
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Баруун-Урт [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
16
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-2
5
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Мандалговь [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
1
8
9м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-6
8
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Даланзадгад [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
3
11
9м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-3
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Ханбогд [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
18
8м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
0
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Сайншанд [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
16
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-2
9
12м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]
 
Замын-Үүд [ 0-17/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-17/2019-]
 
[ 0-18/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-18/2019-]
 
[ 0-19/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
19
7м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-19/2019-]
 
[ 0-20/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-1
11
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-20/2019-]
 
[ 0-21/2019- ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-21/2019-]