Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
2
6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-2
3
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-5
2
11м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Багануур [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
-2
7
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-2
5
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-5
2
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Өлгий [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-4
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
4
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Улаангом [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Улиастай [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Үүлшинэ
-4
5
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-8
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
9
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-15
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Ховд [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
11
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Алтай [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
-2
6
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Үүлшинэ
-5
3
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
2
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
1
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Баянхонгор [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
-1
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Бага зэргийн бороо
-1
8
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
5
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
2
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Мөрөн [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
3
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Хатгал [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-7
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-8
-2
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-12
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Цэцэрлэг [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-1
5
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-9
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Арвайхээр [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
2м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
1
5
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
5
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-4
5
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
1
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Хархорин [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
1
5
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-6
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-7
1
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Булган [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-7
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-8
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Сүхбаатар [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
6
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Зуунмод [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Аадар их цас, Нойтон цас Хур тунадас
1
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
3
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
-6
-1
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Дархан [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
2
6
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Эрдэнэт [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
-1
4
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-6
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-7
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Чойр [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
1
14
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
2
11
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
8
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
3
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Өндөрхаан [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
-2
11
6м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
0
8
12м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
7
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
4
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Чойбалсан [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
2
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
4
8
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
2
8
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Баруун-Урт [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
-1
14
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
2
8
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Мандалговь [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Бороо
3
9
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
-2
6
15м/с
17м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
2
11м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Даланзадгад [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Үүлшинэ
5
14
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
10
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
3
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Ханбогд [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Бороо
6
16
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
11
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
7
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Сайншанд [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
3
15
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
2
12
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
10
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
Замын-Үүд [ 2020/09-29 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/09-30 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
2
14
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-01 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
11
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-02 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]
 
[ 2020/10-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-28]