Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
17
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Багануур [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Өлгий [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Улаангом [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
26
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
14
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
13
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Улиастай [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
12
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бороо
10
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Ховд [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Алтай [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Баянхонгор [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Мөрөн [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бороо
14
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Хатгал [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бороо
8
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Цэцэрлэг [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Арвайхээр [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
13
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Хархорин [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Булган [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бороо
13
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Сүхбаатар [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
16
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
17
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Зуунмод [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Дархан [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
17
30
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
17
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Эрдэнэт [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
14
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Чойр [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бага зэргийн бороо
16
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Өндөрхаан [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Үүлшинэ
15
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
29
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Чойбалсан [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
17
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
16
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Баруун-Урт [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
17
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Бага зэргийн бороо
17
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Мандалговь [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
14
30
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Даланзадгад [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
18
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
33
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Ханбогд [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
20
35
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
36
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
23
30
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
32
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
32
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Сайншанд [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
35
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
31
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
31
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
Замын-Үүд [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
35
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/22 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/23 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]
 
[ 2019/7/24 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/19]