Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-21
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-20
-14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Багануур [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-27
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-30
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-29
-16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Өлгий [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-8
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Улаангом [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-34
-23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-35
-24
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-34
-25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-35
-24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-33
-23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Улиастай [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-30
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-22
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-38
-21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-33
-24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-30
-20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-37
-21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-28
-23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Ховд [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Алтай [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-10
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-22
-9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-20
-9
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-11
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Баянхонгор [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-11
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Мөрөн [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-15
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Хатгал [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Цэцэрлэг [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Арвайхээр [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-14
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Хархорин [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-9
11м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-8
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-7
13м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-9
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Булган [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-28
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Сүхбаатар [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Багавтар үүлтэй
-26
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-23
-13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Зуунмод [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-22
-15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-14
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-12
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Дархан [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Багавтар үүлтэй
-26
-14
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-21
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Эрдэнэт [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-9
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Чойр [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-22
-13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Өндөрхаан [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-27
-16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-25
-12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-30
-14
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-14
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Чойбалсан [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-19
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-13
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Баруун-Урт [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-22
-15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-15
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-15
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Мандалговь [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-9
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Даланзадгад [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-7
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Ханбогд [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-11
-4
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Сайншанд [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-18
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
Замын-Үүд [ 2020/01-18 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-19 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-20 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]
 
[ 2020/01-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-17]