Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-15
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Багануур [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-6
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-20
-10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Өлгий [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-4
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-13
-8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-10
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-7
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Улаангом [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-15
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-14
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-24
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-24
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Улиастай [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-20
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-25
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-30
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-29
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-24
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-27
-17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-31
-21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-34
-20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-36
-21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Ховд [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-17
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-21
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Алтай [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-3
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Баянхонгор [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Мөрөн [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Хатгал [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Цэцэрлэг [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-14
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-15
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Арвайхээр [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-13
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Хархорин [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
2
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-3
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-15
-7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-6
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Булган [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-18
-5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Сүхбаатар [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-15
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-16
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Зуунмод [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-15
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Дархан [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-14
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-15
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Эрдэнэт [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-11
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-14
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Чойр [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-4
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-15
-5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Өндөрхаан [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-18
-5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-23
-12
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Чойбалсан [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-16
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Баруун-Урт [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Мандалговь [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-15
-6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-6
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Даланзадгад [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Ханбогд [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-11
0
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Сайншанд [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-12
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-7
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
Замын-Үүд [ 2021/12-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-12
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-6
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]
 
[ 2021/12-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/12-07]