Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-3
2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Багануур [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
-3
2
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
6
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Өлгий [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-12
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Улаангом [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Улиастай [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Тосонцэнгэл [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
-11
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Ховд [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Алтай [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-13
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Баянхонгор [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-3
4
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Мөрөн [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-5
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Хатгал [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-10
-3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
8
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Цэцэрлэг [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-7
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Арвайхээр [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-4
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Хархорин [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-6
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
5
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
9
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Булган [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-6
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-6
10
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Сүхбаатар [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Зуунмод [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Хур тунадас
-5
0
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
5
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Дархан [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй хур тунадас
-1
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Эрдэнэт [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-7
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй хур тунадас
-2
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Чойр [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
2
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Өндөрхаан [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
2
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-10
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Чойбалсан [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-1
4
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-6
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Баруун-Урт [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
3
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-6
5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Мандалговь [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
2
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-8
4
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
11
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Даланзадгад [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
8
5м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-5
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Ханбогд [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
12
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-2
7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
14
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Сайншанд [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
5
7
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-3
7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
14
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
Замын-Үүд [ 2022/10-02 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
10
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-03 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-1
8
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-04 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-05 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]
 
[ 2022/10-06 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/10-01]