Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-2
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Багануур [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-6
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Өлгий [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-6
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Улаангом [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-20
-4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Улиастай [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-7
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
6
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-17
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-12
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Ховд [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-5
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Алтай [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-8
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
8
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Баянхонгор [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-5
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Мөрөн [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-4
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
8
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Хатгал [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-8
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-5
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-8
3
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Цэцэрлэг [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-3
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Арвайхээр [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-1
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-3
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Хархорин [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Булган [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-4
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-6
7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Сүхбаатар [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Зуунмод [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Дархан [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Эрдэнэт [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-1
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Чойр [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-3
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
10
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Өндөрхаан [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
16
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
9
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Чойбалсан [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-2
7
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Баруун-Урт [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Мандалговь [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Даланзадгад [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-3
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Ханбогд [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
1
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
17
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Сайншанд [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
0
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
Замын-Үүд [ 2020/04-03 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-2
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-04 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-05 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-06 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]
 
[ 2020/04-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-02]