Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

ДОРНОД АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА

        Температур: Дорнод аймгийн агаарын температурын жилийн дундаж нь 0.50...1.70С байдаг.  Агаарын температурын хамгийн хүйтэн нь 1 дүгээр сард ажиглагддаг бөгөөд олон жилийн дунджаар -23.40...-30.30,  хамгийн халуун нь 6 - 7 дугаар сард  35.10...47.90 байдаг.