Өнөөдөр: Монгол орныг MODIS хиймэл дагуулаас харахад
FY2G ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН 2022 ОНЫ 03 САРЫН 22-НЫ ЗУРАГ
Өнөөдөр: Монгол орныг NPP хиймэл дагуулаас харахад

Хиймэл дагуулын тухай

FY