Өнөөдөр: Монгол орныг MODIS хиймэл дагуулаас харахад
Өнөөдөр: Монгол орныг NOAA хиймэл дагуулаас харахад
FY2G ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН 2024 ОНЫ 03 САРЫН 22-НЫ ЗУРАГ
Өнөөдөр: Монгол орныг NPP хиймэл дагуулаас харахад
Хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүн

Хиймэл дагуулын тухай

FY